Giới thiệu bạn bè mở thẻ tín dụng (TTD) BIDV và nhận thưởng:

  1. 100.000 VND với mỗi lần giới thiệu TTD thành công (*)
  2. Nhận thêm 500.000 VND với mỗi 5 lần giới thiệu TTD thành công (không áp dụng với thẻ Flexi và Vietravel Standard)
  3. Nhận thêm 01 iPhone SE chính hãng 16GB (trị giá 11,5 triệu VND) với mỗi 15 lần giới thiệu TTD hạng Platinum thành công (**)

Giới thiệu càng nhiều, quà tặng càng hấp dẫn (***)

(*) Lần giới thiệu TTD thành công: Tương đương với 1 Khách hàng được giới thiệu phát hành TTD thành công và thẻ có phát sinh giao dịch trong thời gian khuyến mại. Trong trường hợp Khách hàng được giới thiệu phát hành nhiều loại TTD thì chỉ được tính là 1 lần giới thiệu thành công cho loại TTD hạng cao nhất có phát sinh giao dịch trong thời gian khuyến mại

(**) Với mỗi lần giới thiệu thành công TTD hạng Platinum, người giới thiệu không được đồng thời nhận Quà tặng theo mục 2 và mục 3 .

(***) Người giới thiệu được nhận tối đa 01 IPhone SE theo mục 2 và 2.000.000 VND theo mục 3 trong mỗi giai đoạn của CTKM, đồng thời không bị giới hạn số tiền thưởng được nhận theo mục 1

Giới thiệu bạn bè bằng cách nhập thông tin tại Đơn Giới Thiệu dưới đây:

Thông tin của Người giới thiệu:

Số thẻ tín dụng BIDV

Thông tin người được giới thiệu 1

Chọn chi nhánh phát hành thẻ

Thông tin người được giới thiệu 2

Chọn chi nhánh phát hành thẻ

Thông tin người được giới thiệu 3

Chọn chi nhánh phát hành thẻ

Thông tin người được giới thiệu 4

Chọn chi nhánh phát hành thẻ

Thông tin người được giới thiệu 5

Chọn chi nhánh phát hành thẻ

Thông tin người được giới thiệu 6

Chọn chi nhánh phát hành thẻ

Thông tin người được giới thiệu 7

Chọn chi nhánh phát hành thẻ

Thông tin người được giới thiệu 8

Chọn chi nhánh phát hành thẻ

Thông tin người được giới thiệu 9

Chọn chi nhánh phát hành thẻ

Lưu ý: Theo quy định về bảo mật thông tincủa BIDV, những thông tin bạn gửi đến chúng tôi sẽ không được sử dụng cho bất cứ mục đích hoặc chia sẻ với bên thứ ba ngoài BIDV


Nếu chưa có thẻ BIDV, vui lòng đăng ký tại đây