Đặt lịch giao dịch

Áp dụng tại tất cả Quầy giao dịch của BIDV trên cả nước
Khách hàng đặt lịch và nhu cầu giao dịch từ xa trước khi đến giao dịch, giảm thiểu thời gian chờ tại Quầy, được ghi nhận và chăm sóc tốt hơn.