0% Complete (success)

Quý khách vui lòng khai báo đầy đủ các thông tin sau đây

Không dấu, viết hoa, viết cách. Ví dụ: HAN HOANG LONG
Định dạng: dd/MM/yyyy
Định dạng: dd/MM/yyyy
Nhập duy nhất một số điện thoại di động
Gói dịch vụ “Tài chính” BIDV Online cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm online, gửi các yêu cầu dịch vụ tới BIDV và thực hiện các giao dịch phi tài chính gồm truy vấn thông tin các tài khoản, vấn tin sổ séc, tỷ giá và lãi suất.

Quý khách lưu ý:
  • 1.  Sau khi đăng ký dịch vụ khách hàng có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền, thanh toán một cách dễ dàng qua BIDV Online mà không cần phải tới quầy giao dịch, vui lòng đọc kỹ điều khoản điều kiện trước khi đăng ký.
  • 2.  Trong quá trình đăng ký Quý khách không cung cấp các thông tin cá nhân, mật khẩu hay mã xác thực OTP gửi tới điện thoại cho bất kỳ ai để đảm bảo an toàn bảo mật.
  • 3.  Tại trường số tài khoản, Quý khách vui lòng cung cấp số tài khoản thanh toán VND của Quý khách tại BIDV bao gồm 14 ký tự số (Không nhập thông tin số thẻ ATM).
Xác nhận thông tin

  • Số CIF được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống BIDV Online.
  • Quý khách vui lòng nhập Mã xác thực đăng ký trong thời hạn không quá 3 phút kể từ khi nhận được tin nhắn. Số lần nhập sai Mã xác thực tối đa không quá 5 lần.
Kết thúc

  • Dài từ 8-16 ký tự.
  • Phải bao gồm cả chữ [a-z,A-Z] và số [0-9].
  • Không được bắt đầu và kết thúc bằng ký tự số.
  • Các ký tự liền kề không được giống nhau.
  • Ví dụ mẫu: Nokia123sony, abcd4efgh, aA1Bb234cD