Hệ thống đăng ký trực tuyến
  • Trang chủ
  • Ngân hàng điện tử
  • Đăng ký mới BIDV SmartBanking
0% Complete (success)
Quý khách vui lòng khai báo đầy đủ các thông tin sau đây:
Không dấu, viết hoa, viết cách. Ví dụ: HAN HOANG LONG
Định dạng: dd/MM/yyyy
Định dạng: dd/MM/yyyy
Nhập duy nhất một số điện thoại di động
Nhập duy nhất một số điện thoại di động
Quý khách vui lòng xác thực thông tin đăng ký

Quý khách vui lòng nhập Mã OTP trong thời hạn không quá 3 phút kể từ khi nhận được tin nhắn.
Số lần nhập sai Mã OTP tối đa không quá 5 lần.