0% Complete (success)
Quý khách vui lòng khai báo đầy đủ các thông tin sau đây:
Không dấu, viết hoa, viết cách. Ví dụ: HAN HOANG LONG
Nhập duy nhất một số điện thoại di động
Thông tin giao dịch:

Quý khách lưu ý
  • 1. Việc bán ngoại tệ cho khách hàng dựa trên nhu cầu, hồ sơ hợp lý, hợp lệ, phù hợp với quy định pháp luật.
  • 2. Khách hàng tham khảo các yêu cầu về chứng từ hồ sơ đối với từng mục đích giao dịch tại đây
Quý khách vui lòng xác thực thông tin đăng ký

-

Thông tin giao dịch:

/

0%

Quý khách vui lòng nhập Mã xác thực đăng ký trong thời hạn không quá 3 phút kể từ khi nhận được tin nhắn. Số lần nhập sai Mã xác thực tối đa không quá 5 lần.