0% Complete (success)
Quý khách vui lòng khai báo đầy đủ các thông tin sau đây:
Không dấu, viết hoa, viết cách. Ví dụ: HAN HOANG LONG
Nhập duy nhất một số điện thoại di động
Thông tin giao dịch:

Quý khách lưu ý
  • 1. Việc bán ngoại tệ cho khách hàng dựa trên nhu cầu, hồ sơ hợp lý, hợp lệ, phù hợp với quy định pháp luật.
  • Khách hàng đăng ký dịch vụ Smartbanking để quản lý toàn diện các tài khoản ngân hàng đây
Quý khách vui lòng xác thực thông tin đăng ký

-

Thông tin giao dịch:

/

0%

Quý khách vui lòng nhập Mã xác thực đăng ký trong thời hạn không quá 3 phút kể từ khi nhận được tin nhắn. Số lần nhập sai Mã xác thực tối đa không quá 5 lần.