0% Complete (success)
Quý khách vui lòng khai báo thông tin hồ sơ:
Quý khách vui lòng xác thực thông tin hồ sơ:

Quý khách vui lòng nhập Mã xác thực đăng ký trong thời hạn không quá 3 phút kể từ khi nhận được tin nhắn. Số lần nhập sai Mã xác thực tối đa không quá 5 lần.
Quý khách vui lòng xác thực thông tin đăng ký

Thông tin giao dịch:
Quý khách lưu ý
  •   1. Việc bán ngoại tệ cho khách hàng dựa trên nhu cầu, hồ sơ hợp lý, hợp lệ, phù hợp với quy định pháp luật.
  •   2. Khách hàng tham khảo các yêu cầu về chứng từ hồ sơ đối với từng mục đích giao dịch tại đây