Hệ thống đăng ký trực tuyến
  • Trang chủ
  • Đăng ký mua bán ngoại tệ trực tuyến
  • Sử dụng thông tin sẵn có
Quý khách sử dụng Mã hồ sơ của một trong các lần giao dịch trước đó để đăng ký. Các thông tin cá nhân và hồ sơ giao dịch sau khi xác thực thành công sẽ tự động hiển thị.
0% Complete (success)
Quý khách vui lòng khai báo thông tin hồ sơ:
Quý khách vui lòng xác thực thông tin hồ sơ:

Quý khách vui lòng nhập Mã OTP trong thời hạn không quá 3 phút kể từ khi nhận được tin nhắn.
Số lần nhập sai Mã OTP tối đa không quá 5 lần.
Quý khách vui lòng khai báo thông tin đăng ký:

Thông tin giao dịch:
Quý khách lưu ý:
  Việc bán ngoại tệ cho khách hàng dựa trên nhu cầu, hồ sơ hợp lý, hợp lệ, phù hợp với quy định pháp luật.
  Khách hàng tham khảo các yêu cầu về chứng từ hồ sơ đối với từng mục đích giao dịch tại đây