Hệ thống đăng ký trực tuyến
  • Trang chủ
  • Đăng ký mua bán ngoại tệ trực tuyến
  • Bổ sung/Vấn tin hồ sơ giao dịch
Quý khách sử dụng Mã hồ sơ được BIDV thông báo cần bổ sung để xác thực. Các thông tin cá nhân và hồ sơ giao dịch sau khi xác thực thành công sẽ tự động hiển thị để quý khách bổ sung thông tin.
0% Complete (success)
Quý khách vui lòng khai báo thông tin hồ sơ:
Quý khách vui lòng khai xác thực thông tin hồ sơ:

Quý khách vui lòng nhập Mã OTP trong thời hạn không quá 3 phút kể từ khi nhận được tin nhắn.
Số lần nhập sai Mã OTP tối đa không quá 5 lần.
Chi tiết thông tin đăng ký:

Thông tin giao dịch: