0% Complete (success)
KHAI BÁO ĐĂNG KÝ THẺ
Không dấu, viết hoa, viết cách. Ví dụ: HAN HOANG LONG
Nhập theo trên CMND , Căn cước công dân , số hộ chiếu
Định dạng: dd/MM/yyyy
KHAI BÁO THÔNG TIN CÁ NHÂN
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ cư trú *
Thông tin cá nhân
Thông tin nghề nghiệp
Tháng
Năm
Tháng
Năm
Thông tin người liên hệ, tham chiếu
Câu hỏi bảo mật
HOÀN TẤT CÁ NHÂN
Chi nhánh phát hành thẻ
Địa chỉ nhận sao kê
XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

Thông tin đăng ký phát hành thẻ trực tuyến của Khách hàng

Thông tin cá nhân

Thông tin nghề nghiệp

Thông tin người liên hệ, tham chiếu

Thông tin hoàn tất đăng ký

Xác nhận OTP

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ
Cảm ơn Quý khách đã đăng ký phát hành thẻ tại BIDV!

Cảm ơn Quý khách đã đăng ký phát hành thẻ tại BIDV!