BID

40.100

-700

-1,7%

Ngày cập nhật 18/10/2019

Sàn

KLGD (CP)

GTGD (Triệu VND)

Vốn hóa (Tỷ VND)

KLCP (CP)