BID

45.200

+1.300

+3,0%

Ngày cập nhật 11/06/2021

Sàn

KLGD (CP)

GTGD (Triệu VND)

Vốn hóa (Tỷ VND)

KLCP (CP)