BID

49.500

-1.800

-3,5%

Ngày cập nhật 21/02/2020

Sàn

KLGD (CP)

GTGD (Triệu VND)

Vốn hóa (Tỷ VND)

KLCP (CP)